Välkommen till Life Medical!

Adenosin Life Medical

Life Medical Sweden AB är ett privatägt läkemedels företag, som äger rättigheterna till Adenosin Life Medical utanför USA och Kanada.

Kjerstin Gatenbeck är VD för Life Medical Sweden AB.

Sveriges snabbaste läkemedel !*

Adenosin är en kroppsegen substans med en mycket kort halveringstid

*Citat ur Information från Läkemedelsverket, nr 3 1993.

Life Medical Sweden AB

Brahegatan 29

114 37 Stockholm

Tel: +46 8 525 205 50

Mobil: +46 7 08 30 14 28

kjerstin@lifemedical.se