Adenosin Life Medical

Life Medical Sweden AB är ett privatägt läkemedelsföretag, som äger rättigheterna till Adenosin Life Medical utanför USA och Kanada.

PSVT

Adenosin Life Medical är ett extremt snabbverkande läkemedel för avbrytande av paroxysmal supraventrikulär reentry-takykardi (PSVT) innefattande AV-noden och som diagnostikum för påvisande och lokalisering av accessorisk retledningsbana.

Adenosin avbryter paroxysmala supraventrikulära reentry-takykardier (PSVT) inom 10-45 sekunder i 90-100% av fallen.

Stresstest

se-Hagbard

Adenosin är en säker och effektiv farmakologisk provokation.

Adenosin stresstest; myocardscintigrafi eller (ekokardiografi), är indikerad till patienter med misstanke om koronar hjärtsjukdom eller till patienter som inte kan utföra ett vanligt arbetsprov.

Adenosinets potenta resistanskärlvidgande egenskaper i hjärtat medför en dosberoende kärlvidgning av framför allt icke aterosklerotiska kärlbäddar.

Detta medför att intravenös infusion av adenosin åstadkommer flödesdistribution av blodet från aterosklerotiska kärlbäddar till mer normala områden (koronära stöld-fenomenet) hos patienter med kardioskleros. Samtidigt åstadkommer adenosinets generella kärldilatationseffekt en reflexogen ökning av hjärtats inotropi och kronotropi, ledande till ökat hjärtarbete.

Produktresumé

Se PDF

Materialet nedan kan beställas helt utan kostnad.

Maila till kjerstin@lifemedical.se och skriv vad du önskar, antal, namn och adress.

Förpackningar

Artikel Artikelnummer
10×2 ml glasampuller 15 35 20
10×10 ml flaskor 15 35 31
10×50 ml flaskor 15 35 42

Takykardihandboken

En handbok i fickformat som beskriver olika former av takykardier samt behandling och diagnostisering av dessa.
Framtagen av Life Medical AB i samarbete med Docent Börje Darpö, Stockholm och Professor Mårten Rosenqvist, Södersjukhuset, Stockholm. Ny reviderad upplaga, januari 2016.


Doseringskort Vuxna

Inplastat doseringskort som är dubbelsidigt och i praktiskt fickformat.

Jag vill gärna titta närmare på Doskortet (PDF).

PDF

Flödesschema

Inplastat flödesschema för diagnostisering av takykardier med smala resp breda QRS-komplex.

Kortet är dubbelsidigt och i praktiskt fickformat.

Jag vill gärna titta närmare på flödesschemat (PDF).

PDF

Produktresumé

Jag vill gärna titta närmare på produktresumén (PDF).

PDF

Dostabell Pocket

Plastad dostabell för dosering i samband med stresstest.

Tabellen är dubbelsidig och i praktiskt fickformat.

Jag vill titta närmare på Dostabellen (PDF).

PDF

Dostabell A4

Plastad och hålad dostabell för dosering i samband med stresstest i A4-storlek. På kortets baksida finns även praktiska anvisningar för genomförandet av myocard-scintigrafi.

Jag vill titta närmare på Dostabellen (PDF).

PDF

Hagbard affisch

En trevlig stressrelaterad affisch i A3-format som kan skrivas ut. Den går också att beställa.

Jag vill se på affischen (PDF).

PDF