Bestill material her

Adenosin PSVT

Välj antal genom att skriva in en siffra på önskat fält

Doskort i fickformat för vuxna (Svensk)

Takykardihandboken (Svensk)

Handläggning av akut Takykardi

Flödesscheman för diagnostisering av takykardi (inplastat)

DVD-film: Adenosin vid PSVT (SV/EN)

Textunderlag till DVD-filmen (Svensk)

Läkemedelsmonografi Adenosin Life Medical

Adenosin Stresstest

Dostabell i fickformat (Svensk)

Dostabell A4 (Svensk)

Dostabell A4 (Engelsk)

Hagbard affisch i A4-format

Dina kontaktuppgifter

Alla fält markerade med * är obligatiriska

Ditt namn*

Sjukhus/avd.

Email*

Tel*

Titel

Adress*

Postadress*

Land*